Altres protocols

Alguns equips a França proposen diferents protocols terapèutics :

Per la tècnica quirúrgica escollida ja sigui per la cirurgia del llavi o del paladar.
Segons el calendari quirúrgic, la cirurgia del llavi es pot realitzar després del naixement o a l’edat de tres mesos, el paladar es tenca entre els 6 i 9 mesos després del naixement. Escollint l’ordre de les operacions, en el protocol clàssic, primer s’opera el llavi i després el paladar, en el protocol “invertit” (descrit per el Dr. René Malek) primer es tenca el vel del paladar i mesos més tard el llavi.

Alguns equips prefereixen un sol temps operatori associant la cirurgia del llavi i el paladar. Tots aquests protocols permeten bons resultats funcionals i estètics. L’elecció d’un protocol terapèutic depèn dels hàbits i possibilitats locals, cadascú vol privilegiar en principi l’efecte del tractament.

Altres planes web de Centres de Tractament de llavi leporí i fissura palatina :

comentaris

+33 (0)5 61 53 80 80