El tractament: El llavi

La cirurgia neonatal precoç en els primers mesos de vida

Es fa un informe del nadó en el moment del naixement: una revisió del nen, ecografia, anàlisis biològiques, mostres bacteriològiques. Si aquest informe és normal i el nen té prou pes sense cap contraindicació per a la cirurgia, llavors el llavi es tenca en el primer mes de vida.

La cirurgia es realitza sota anestèsia general. Es pot reparar el llavi i el nas, si està deformat, en una sola operació. Tot i que sembli que falti una part del llavi, tot pot ser reparat, reconstruït. De fet no hi ha una pèrdua real de la substància, tot està present però deformat. La tècnica que s’utilitza permet corregir totes les deformacions i trobar la simetria entre ambdós costats del llavi i el nas.

La cirurgia dura al voltant d’una hora i mitja. Se li pot donar el biberó o el pit unes hores després de la cirurgia. És necessària l’hospitalització del nen acompanyat per un dels seus pares durant uns dies.

  • Tècnica de rotació i avançament de Millard
  • Correcció de la reposició del llavi i el nas
Operació de llavi | Fissures Palatines i Llavi Leporí

Millard tècnica de rotació avançada
El contorn de les incisions de la pell està en vermell. Els moviments donats al llavi són de color blau

Tècnica de rotació, avançament de miler | Fissures Palatines i Llavi Leporí

Millard tècnica de rotació avançada

Cirurgia de llavi i recol·locació de nas | Fissures Palatines i Llavi Leporí

Correcció del llavi i reposició del nas
Al final de la cirurgia, es combinen les diferents incisions per reconstruir un llavi perfecte.

Correcció de llavi i recol·locació de nas | Fissures Palatines i Llavi Leporí

Correcció del llavi i reposició del nas

La cirurgia reparadora del llavi, es refereix a tots els components labials. La incisió de la mucosa profunda es fa de manera que es pugui tancar el pla profund com una cortina. Es fa una incisió en el múscul per baixar-lo, i fem una rotació per tenir un eix circular normal (múscul orbicular del llavi). En el pla cutani, es fa una incisió diferent per obtenir alçades simètriques sota les ales nasals, per obtenir una cicatriu en el eix de la columna de filtrum, per aconseguir una vora, una unió entre el llavi vermell i la línia blanca del llavi de bona qualitat sense pujar el triangle vermell cap amunt.

comentaris

+33 (0)5 61 53 80 80