Ecografia 2D

És realitzen tres ecografies al llarg de l’embaràs. Aquestes defineixen l’edat del fetus i la data aproximativa del naixement. També permeten estudiar la morfologia del fetus i diagnosticar les anomalies i malformacions.
L’ecografia no és infal·lible, la posició del nen durant l’examen pot impedir de vegades veure certes malformacions, per exemple, pot amagar la seva cara amb les mans.
Amb l’ecografia es pot veure el llavi leporí, però el diagnòstic de fissura palatina és molt més difícil. Sovint, la fissura palatina s’evoca, però pot haver errors.

comentaris

+33 (0)5 61 53 80 80