Ecografia 3D

Al llarg de l’embaràs es realitzaran varies ecografies per fer un seguiment del desenvolupament del nadó, conèixer l’edat del fetus o preveure la data de naixement. Aquestes ecografies permeten igualment detectar anomalies o malformacions del fetus, tals com el llavi leporí.

L’ecografia en 3D permet obtenir una imatge en relleu del fetus i al mateix temps tenir una visió global del nadó. De fet aquest tipus d’ecografia dona una imatge precisa de la cara del nadó. Es tracte d’un retrat de veritat del nadó a l’úter. Si existeix una malformació de la cara pot ser perfectament analitzada. La imatge tridimensional correspon perfectament en el que es veurà en el naixement, no hi haurà un empitjorament en comparació amb el diagnòstic pre natal.

Al igual que per l’ecografia en 2D, serà difícil de detectar la presencia d’una fissura palatina que no és visible des de l’exterior.

comentaris

+33 (0)5 61 53 80 80