Ecografia

Durant l’embaràs, es realitzen un mínim de tres ecografies. Aquestes ens permeten definir l’edat del fetus i la possible data de naixement. Aquestes també permeten al radiòleg estudiar el fetus, la seva morfologia i també diagnosticar anomalies o malformacions eventuals, com el llavi leporí.

Al llarg d’aquestes ecografies, el radiòleg pren mida de les diferents parts del cos del fetus. Aquest protocol, comú per tots els radiòlegs no són infal·libles. De fet, depenent de la posició del fetus durant l’ecografia, certes anomalies poden no ser visibles. Aquest és el cas a nivell facial, on el fetus pot amagar la cara amb les seves mans, fent impossible la detecció del llavi leporí.

L’ecografia permet veure un llavi leporí i mesurar-la. En cas de detecció d’un llavi leporí, l’operació pot programar-se per quan neixi. És important subratllar el fet de que la mesura del llavi leporí en les ecografies no és predictiu del resultat post operatori.

El diagnòstic de la fissura palatina és més difícil. Poden haver signes indirectes, com la posició de la llengua. Sovint evoca una fissura palatina, però poden haver errors de diagnòstic.

Les diferents ecografies:

  1. Ecografia 2D
  2. Ecografia 3D
  3. Ecografia 4D

comentaris

+33 (0)5 61 53 80 80