Ecografia 4D

Es realitzaran diferents ecografies al llarg de l’embaràs. Aquestes permeten un seguiment del fetus i detectar qualsevol malformació o anomalia que pugui afectar al nadó.

Aquestes ecografies no són infal·libles, i no sempre permeten detectar les malformacions del fetus. De fet, en funció de la seva posició, certes parts del cos poden estar amagades.

L’ecografia 4D es basa en el mateix principi que l’ecografia 3D. Durant l’examen, el professional podrà mostrar una imatge precisa del nadó com a tal. La diferencia entre aquests dos tipus d’ecografia és que l’ecografia 3D és una imatge estàtica del nadó, mentre que l’ecografia 4D, s’obté un vídeo del nadó.

Al igual que l’ecografia 3D, l’ecografia 4D permet analitzar perfectament la cara del nadó i així poder detectar l’eventual presencia d’un llavi leporí.
El radiòleg també podrà analitzar perfectament i anticipar la cirurgia reparadora.

comentaris

+33 (0)5 61 53 80 80