Conseqüències d’un diagnòstic precoç

El diagnòstic prenatal de llavi leporí i el paladar afectarà en la cura nen. En als pares els hi permetrà rebre informació sobre la malformació, i per tant tenir una millor comprensió del seu origen i el seu tractament. Tot això té lloc fora del context del naixement, temps d’alegria, que pot decebre al trobar-se una cara inesperada. El diagnòstic fet abans del naixement permet als pares informar-se sobre aquesta malformació i trobar-se amb els equips quirúrgics que li donaran cura i suport. També ajuda a conèixer als pares que s’han trobat amb aquesta mateixa experiència, o trobar-se amb els pares a través dels fòrums a Internet. Aquest diagnòstic permet d’entendre millor que és el llavi leporí i paladar i veure les possibilitats quirúrgiques actuals.

Per a l’equip mèdic, el diagnòstic ajuda a conèixer als pares abans del naixement, per explicar la malformació del nadó i el seu tractament. Permet tranquil·litzar els pares sobre la cirurgia neonatal (durant el primer mes de vida), i per a calmar aquesta inquietud tant comprensible. Ajuda a establir i construir una relació de confiança entre els pares i l’equip quirúrgic, una relació essencial per tenir una bona cura d’aquest nen des de el seu naixement.

No obstant això, el diagnòstic prenatal, també pot ser un risc per al nadó al volgué interrompre l’embaràs. De fet, de vegades ens trobem amb pares que demanen d’interrompre l’embaràs una vegada coneixen el diagnòstic del llavi leporí i paladar. Son els metges i cirurgians en particular que han d’explicar les opcions de reparació per aquest nen, explicar que és tant sols una imatge i no perjudicarà en les futures capacitats del nen alhora de néixer. De fet, la interrupció de l’embaràs està prohibida per la llei ja que es tracta d’una malformació curable i el diagnòstic vital no està en joc. (Veure “¿Què diu la llei).

Taxa de diagnòstic prenatal

Davant el diagnòstic prenatal de llavi leporí depèn de molts factors: la posició del nen, la qualitat de la de l’ecografia, l’experiència i practica del professional… La taxa de descobriment d’un llavi leporí abans de néixer va augmentar de forma constant durant els últims deu anys. Avui dia, en el nostre centre, gairebé 9 de cada 10 nens amb llavi leporí o fissura palatina son diagnosticats abans del naixement.

2005 : 45%
2006 : 60%
2007 : 75%
2008 : 80%
2009 : 90%

Recomanacions i cura

Els exàmens ecogràfics realitzats a la mare poden supervisar el bon desenvolupament de l’embaràs. El primer, sobre la 12 ª setmana, confirma la presencia d’un embrió, el nombre de nens i la data del part.

La segona ecografia es fa al voltant de la setmana 22 s’anomena morfològica, ja que permetrà l’estudi de les formes del nen, la mida dels seus membres, el seu cervell, l’aspecte de la seva cara …és en aquesta ecografia on podem veure una fissura. Però només s’explora la forma, no la part funcional.

La tercera ecografia es fa al voltant de la setmana 32, s’analitza la posició del nen, les possibilitats davant i durant el part és el que anomenem “obstètrica”.

Aquestes tres ecografies són recomanades per els ginecòlegs i entren dins del Server de la seguretat social. Poden ser realitzades pel seu ginecòleg, llevadora o per un radiòleg. Si es diagnostica un llavi leporí o paladar es fa, sovint una ecografia complementària en un centre especialitzat per al diagnòstic prenatal.

1er trimestre (12 setmanes de gestació) a terme
2on trimestre (22 setmanes de gestació) Morfologia
3 º trimestre (32 setmanes de gestació) obstètrica

Què diu la llei?

Art.L.2212 CSP
“La dona embarassada que el seu estat crea una situació d’angoixa pot demanar a un metge d’interrompre el seu embaràs. Aquesta interrupció es pot realitzar abans de la fi de la setmana 12 d’embaràs “(Llei N º 2001-588 del 4 de juliol.2001, art. 2)

Art.L.2213 CSP
“Avortament es pot realitzar en qualsevol moment … el nen pot néixer amb dany perjudicat… incurable en el moment del diagnòstic. “(Llei N º 2001-588, del 4 de juliol.2001, art.11)

Art.L.2222 CSP-2
(Títol II: Disposicions penals Cap.2 : l’avortament il·legal) “L’avortament està penalitzat amb 2 anys de presó i multa de 30.000 euros, després del termini de venciment autoritzat per la llei.. sense un certificat mèdic. “(Llei N º 2001-588, del 4 de juliol.2001, art.14-II)

comentaris

+33 (0)5 61 53 80 80