Resultats

Per al cirurgià, cercar el millor resultat estètic en el llavi i el nas és una obligació. El primer temps quirúrgic desprès de l’operació per tancar el llavi és molt important. El que no s’ha fet o s’ha fet malament , sempre serà més difícil quan es vulgui tornar a operar. S’ha de donar d’entrada una forma normal al llavi amb una bona altura labial i una similitud de les crestes philtrals. Hem de trobar un nas recta, amb una posició simètrica de les ales nasals.

Però no és només l’estètica que cal considerar, també hi ha funcions, la mobilitat del llavi, el paladar tou i la respiració nasal. Un bon resultat és també un nen que respira bé pel nas (veure el tractament conformador nasal), un nen que parla bé, que sent bé, i té un bon creixement de la cara.

Tot això només es pot aconseguir a través d’un esforç de tots els metges involucrats en la cura d’aquest nen diferent. Però també cal l’esforç dels pares per seguir les recomanacions de l’equip mèdic: rentats diaris de les fosses nasals, l’alimentació amb biberó (o el pit) varis mesos després de la cirurgia del paladar, un seguiment regular del creixement, controls auditius, seguit d’ortodòncia … un bon resultat, és sobretot un nen feliç de viure, però és només a través de l’amor rebut dels seus pares …

Résultats El llavi leporí

Résultats El llavi leporí i fissura palatina

comentaris

+33 (0)5 61 53 80 80