Organització de la cura i suport a França

En el marc del pla de Malalties rares posada en marxa per el ministeri de la salut, els serveis que practiquen regularment la cura i suport han estat recentment avaluats.
Centres de Referencia i de Competència han estat determinants. Aquests constitueixen una xarxa dins de la qual la informació pot ser compartida, amb l’objectiu de millorar les pràctiques.

Per el llavi leporí i fissura palatina hi ha dos centres responsables, el de les Malformacions rares de la cara i el de la cavitat bucal de l’Hospital Trousseau de Paris (Pr M.P. Vázquez) i el de les Malformacions Craniofacials rares a Lille (Pr P. Pellerin).

Els Centres de Referencia i de Competència repartits al llarg del territori asseguren totes les cures de qualitat als nens amb llavi leporí i fissura palatina. Han estat seleccionats en criteris objectius, qualitatius i quantitatius.

comentaris

+33 (0)5 61 53 80 80